Sõna varjupaik kannab endas nii negatiivset kui ka positiivset kõla – ühest küljest on ju hea, et abivajajal on koht, kust peavarju ning tuge saada, aga teisest küljest käib sõnaga käsikäes ka vägivald, pereliikme tänavale viskamine ning isegi eutaneerimine. Viimase puhul on tegu tavapärase nähtusega just loomade varjupaikades, kus paljude kodutute loomade elud lõpetatakse. Seda aga mitte Pesaleidja varjupaigas, sest tegu on ametlikult non kill varjupaigaga.

Mille poolest Pesaleidja teistest varjupaikadest erineb? Lisaks sellele, et tegemist varjupaigaga, kus loomi peale 14 päevase garantiiaja lõppemist ei tapeta, seisneb erinevus ka selles, et Pesaleidjat ei toeta ükski omavalitsus. Kui enamik varjupaikasid saavad iga kinni püütud looma eest toetust, mis katab tema elamiskulud 14 päevaks, siis Pesaleidja eksisteerib ainult tänu vabatahtlikele ning suuremeelsetele annetajatele.

 

Tänaseks päevaks on Pesaleidja oma seitsme tegevusaasta jooksul kodudesse saatnud juba üle 3936 looma.  Kõik sai alguse kahe suure südamega inimese unistusest luua kodutute loomade jaoks üks turvaline paik, kus kõigile abivajajatele antaks võrdsed võimalused – see tähendab, et ka vanematele, haigematele ja sotsialiseerimata loomadele antakse võimalus ravile ning uuele kodule. See ilus põhimõte on Pesaleidja üheks tugevaks alustalaks ning teenib neid tänase päevani. Selle tõestuseks näeb nende kassitoas ka teistest varjupaikadest pärit loomi, kes on hetk enne eutaneerimist Pesaleidja poolt päästetud.

 

Nagu eelnevalt mainitud, on see kõik võimalik vaid tänu vabatahtlikele ja toetajatele. Vabatahtlikud omakorda jagunevad kaheks – hoiukodud ning varjupaiga abilised. Just hoiukodudes elab enamik abivajavaid loomi, eriti selliseid, kelle elukvaliteet kassitoas elades langeks. Sellisteks loomadeks ongi näiteks haigemad ja aramad isendid, kellele kodu leidmine on samuti raskendatud. Just nende põhjuste tõttu on hoiukodudel Pesaleidja varjupaigas eriti oluline roll. Kuigi Pesaleidjas on hetkel 96 hoiukodu, on heatahtlikud inimesed nende suure perega alati liituma oodatud.

  • Kodu leidnud

Kodu leidnud kassid viimase poole aasta jooksul

Loomad Loomade arv
Rotid 2
Küülikud 1
Koerad 11
Kassid Üle 3000

Erinevate loomade arv Pesaleidjas aastatel 2012 - 2019.

  • Vabatahtlikud

Vabatahtlike arv alguses ja viimastel aastatel