Facebook rikub põhiseadust ja loob oma monopoolseid seadusi

Facebook proovib virtuaalselt kõrvaldada kõik isikud, kes ei arva poliitika ja maailma teemadel nii nagu nende asutajatele meeldib. Kas see pole ülim sõnavabaduse piiramine. Kui kriitika massihoiakute vastu on praktiliselt keelatud. Ja isegi kui see on lubatud, üritatakse seda kõigest väest alla suruda. Et tekkis ühtne, igavene lambaühiskond. Sellest lähemalt järgmises loos.

 

Ühtne ja igavene lambaühiskond

Humaansed ideed, individuaalsus. Kõikidesse ei saa suhtuda võrdselt humaanselt ja üks indiviid on tähtsam kui teine. Globaalsus kaotab individuaalsust. Mida suurem on maailm, seda väiksem täpp oled sina. Me kaotame tähtsust, sest indiviidist suurem on korporatsioon. Meie tänase maailma üks põhimõte võitleb teise vastu. Igaüks ja igaühe ideed loevad, aga samas on vaja luua massiivset kollektiivset ühiskonda, kus kõik teavad kõiki ja raha liigub läbi tuhandete. 

Töötaja on suures korporatsioonis nagu Apple Inc või Cells tarbijale väga ebaoluline, ta on lihtsalt üks lüli, kes aitab toote inimeseni tuua ja tema rasket panust hinnatakse kõige vähem. Kõige suurema kiidulaulu osaliseks saavad juhid, kes küll vastutavad kõige enam, aga teevad tihti kõige vähem tööd. Nende peamine töö on olla kuninganna või president ehk siis  esindusi sik, kellel on aga suur otsustamisõigus. Iga inimene tahab olla eriline, väärtusega ja ma arvan, et väga paljud inimesed soovivad noorena teha midagi maailma muutvat. Ja suured tööstused võtavad selle võimaluse tegelikult inimeselt ära ehkki paljud mõtlevad, et nad selle võimaluse vastupidi annavad. Kõik inimesed pole ehk võrdselt võimekad, aga kõigil inimestel on võrdne õigus luua. 

 

Kas kõigil on ikka võrdsed võimalused?

Võrdne õigus on küll, võimalused loob enamjaolt inimese pere ja keskkonnast tulenevad eeldused. Keskkonna tõttu ei pruugi avalduda või vastupidi pruugivad avalduda inimese füüsilised ja vaimsed võimed. Kui kasvad üles peres, kus võitled pigem toidu, sooja ja õigluse eest, ei kasva sa kindlasti üles samasuguste eeldustega nagu lapsel, kellel on toetavad vanemad ja kelle mured on seotud eneseteostuse või hariduslike valikutega. Ja kui jõuad  täiskasvanueas saab sisse juurdunud mustrite välja treenimiseni, on tervest perest tulnud inimesed juba mitmed sammud eespool.